Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33614590
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1719/14 z wniosku Stanisława Kalisz i Haliny Kalisz z udziałem Edwarda Jędrysiak, Henryka Jędrysiak, Tadeusza Jędrysiak, Marka Jędrysiak, Urszuli Choroszczuk, Katarzyny Nobis, Grażyny Piotrowskiej, Anny Jusińskiej, Henryki Kotowskiej, Kazimierza Suchenek toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Jasienica, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 828/10 z obrębu nr 0008, Jasienica o łącznej pow. 0,1002 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa nieznanych z imienia i nazwiska poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości lub ich spadkobierców, a także inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie bez ich udziału, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33614590
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne