Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33614599
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
"W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1280/15 z wniosku Andrzeja Nowak z udziałem Wojciecha Nowak toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w miejscowości Jadów gminie Jadów powiecie wołomińskim, stanowiących: działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 125/8, obręb nr 0005, Iły, o pow. 0,0529 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów oraz projektowaną o numerze 125/46 o pow. 0,0770 ha (stanowiącą część działki o numerze ewidencyjnym 125/32 o pow. 0,2096 ha), dla której Sąd Rejonowy w Wołominie nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa nieznanych z imienia i nazwiska poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości lub ich spadkobierców, a także inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie bez ich udziału, jeżeli zostanie ono udowodnione".
33614599
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne