Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Ropczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33618148
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-100 Ropczyce
Ulica
Słowackiego 7

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach I Wydziałem Cywilnym z wniosku Andrzeja Noga pod sygn. akt I Ns 454/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2903 o pow. 0,4222 ha (lasy), położonej w obrębie Ropczyce - Chechły, jednostka ewidencyjna Ropczyce - Miasto, gm. Ropczyce, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, woj. podkarpackiego.
Działka ewidencyjna nr 2903 położona w obrębie Ropczyce - Chechły odpowiada części p.gr. 2195/2 objętej księgą gruntową Lwh 813 gm. kat. Chechły zaginioną.
Jak twierdzi wnioskodawca Andrzej Noga, objął on w samoistne posiadanie przedmiotową nieruchomość w dniu 14 czerwca 1999 r. na podstawie umowy darowizny zawartej
z rodzicami Krystyną i Michałem Noga, którzy posiadali samoistnie przedmiotową nieruchomość od 28 sierpnia 1986 r.
Zgodnie z wnioskiem stwierdzenie nabycia własności powinno nastąpić na rzecz wnioskodawcy Andrzeja Noga.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Ropczycach (39-100 Ropczyce,
ul. Słowackiego 7, woj. podkarpackiego) i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż
w przeciwnym wypadku ich udział w postępowaniu zostanie pominięty, a Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33618148
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne