Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Ropczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33618206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-100 Ropczyce
Ulica
Słowackiego 7

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach I Wydziałem Cywilnym z wniosku Krystyny Jasek pod sygn. akt I Ns 334/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 531 o pow. 0,0540 ha (tereny mieszkaniowe), położonej w obrębie Sędziszów Małopolski, gm. Sędziszów Młp., powiatu ropczycko-sędziszowskiego, woj. podkarpackiego.
Działka ewidencyjna nr 531 położona w obrębie Sędziszów Młp. odpowiada części p.gr. 287
oraz p.gr. 185/2 objętej księgą gruntową Lwh 271 gm. kat. Sędziszów zaginioną i części p.gr. 1337 - Spis I.
Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się dom mieszkalny i szopa.
Jak twierdzi wnioskodawczyni Krystyna Jasek, objęła ona w samoistne posiadanie przedmiotową nieruchomość po śmierci jej poprzedniej właścicielki Apolonii Ogorzałek, która zmarła 18 grudnia 1978 r.
Zgodnie z wnioskiem stwierdzenie nabycia własności powinno nastąpić na rzecz wnioskodawczyni Krystyny Jasek.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Ropczycach (39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 7, woj. podkarpackiego) i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku ich udział w postępowaniu zostanie pominięty, a Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33618206
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne