Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33618453
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1869/14 z wniosku Edmunda Kuba i Agnieszki Kuba z udziałem Heleny Białek, Anny Arczewskiej, Tadeusza Kuba, Aleksandry Balitowskiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w miejscowości Jadów, stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 17, 186 i 53/2 z obrębu nr 0010, Nowinki o łącznej pow. 3,74 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa nieznanych z imienia i nazwiska poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości lub ich spadkobierców, a także inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie bez ich udziału, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33618453
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne