Ogłoszenie

Centrum Komunikacyjne czyli poprawa jakości komunikacji

Centrum Komunikacyjne czyli poprawa jakości komunikacji

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152139
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-03-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-120 Legionowo
Ulica
marsz.Józefa Piłsudskiego 41

Szczegóły


Wkrótce do użytku zostanie oddany drugi parking wielopoziomowy w Legionowie, mieszczący się przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Obiekt ten pomieści 345 pojazdów i ułatwi parkowanie przy dworcu
od strony centrum miasta. Jest to kolejny element dofinansowanej ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Centrum Komunikacyjnego.

Oddanie do użytku tego obiektu to lepsza i bardziej komfortowa organizacja podróży z udziałem środków transportu indywidualnego (pojazd samochodowy, rower)
i zbiorowego (kolej, autobus).Inwestycja wpisuje się w realizację polityki ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie aglomeracji warszawskiej oraz ograniczenie udziału w ruchu pojazdów indywidualnych
w m. st. Warszawa.

Inwestycja „Centrum Komunikacyjne w Legionowie" obejmuje utworzenie przy stacji
kolejowej „Legionowo" głównego centrum przesiadkowego miasta, powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiadujących.

Zadanie to obejmuje Centrum Komunikacyjne (dworzec) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, w tym dwa obiekty garażów wielokondygnacyjnych, perony dla autobusów, ulicę Szwajcarską, stanowiącą drogę dojazdową do węzła komunikacyjnego - integrującego różne formy transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej - transport kolejowy oraz autobusowy i pośrednio transport lotniczy.

Wynikiem realizacji projektu jest zauważalna już teraz poprawa wydajności oraz komfortu dla użytkowników kolei i autobusów na terenie miasta Legionowo oraz Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Zmiany spowodowały również wzrost funkcjonalności całego systemu transportowego Legionowa oraz okolicznych
miast i gmin, tworząc z Centrum Komunikacyjnego główny ośrodek transportu zbiorowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Priorytetu 2 - Środowisko i infrastruktura - Obszar wsparcia - Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
oraz poprawa stanu środowiska - Cel 3 - Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne