Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Opolu.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33618844
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-368 Opole
Ulica
Ozimska 60 a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydziałem I Cywilnym, toczy się postępowanie prowadzone z wniosku Małgorzaty Otremby, z udziałem: Helmuta Otremby, Eryki Sławińskiej, Małgorzaty Kiciak, Joanny Kurpierz, Anieli Otremby, Marty Górnej, Wernera Otremby, Joanny Otremby, Horsta Otremby, Pawła Otremby, Magdaleny Sochor, Marii Graf i Hildegardy Otremby, w sprawie o sygn. akt I Ns 2270/13, o zasiedzenie nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Podmiejskiej 20, której dotychczasowymi właścicielami byli Emma Otremba i Jan Otremba.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa, w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie ww. nieruchomości.
33618844
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne