Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Izbica Kujawska

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33621946
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radziejowie - I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Jana i Jadwigi małżonków Łojewskich, oznaczone sygn. akt I Ns 375/15 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Izbica Kujawska, oznaczonej jako działka nr 537 (ulica Szkolna) i nr 538 (ulica Wesoła) o łącznej powierzchni 00.05.06 ha, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie - IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w niej i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd pominie ich w toku dalszego rozpoznawania sprawy i stwierdzi jej zasiedzenie na rzecz wnioskodawców lub ich poprzedników prawnych, o ile zostanie ono udowodnione.
33621946
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne