Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Lubrańcu przy ul. Ogrodowej 5

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33621957
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 2172/16 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Czarniak z udziałem Anny Czarniak, Konrada Czarniak, Teresy Czarniak i Kazimierza Czarniak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Lubrańcu przy ul. Ogrodowej 5, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 461 o powierzchni 00.02.77 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku nie może stwierdzić, czy jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli nieruchomości i ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33621957
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne