Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33622067
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Towarowa 4-6

Szczegóły..................................................................................................................
OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 03 kwietnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z poźn. zm.) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2016, poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Wójta Gminy Lubicz działającego przez pełnomocnika P. Tomasz Wiese z Pracowni Projektowej EMDROG, ul. Gabrieli Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki lub ich części przeznaczone pod inwestycję drogową, druk tłusty podkreślony - działki do całkowitego przejęcia, druk pochyły - działki z których korzystanie będzie ograniczone):
Obręb nr 0054 Toruń: 36/1, 36/7, 36/8, 39, 41/11, 41/45, 41/20, 41/35, 9/1(9/17, 9/18), 9/2(9/19, 9/20)
Obręb 0004 Grębocin: 611/40, 611/41, 613/46, 614, 615, 616/7, 616/10, 618/19, 621/1, 623, 638, 639/1, 640/8, 924, 925, 604/1, 610/1, 610/2, 612/35, 632/4, 636/5, 639/6, 771/5, 893, 612/7(612/24, 612/25), 612/8(612/26, 612/27), 612/10(612/28, 612/29), 612/14(612/30, 612/31), 612/19(612/32, 612/33), 612/20(612/34, 612/35), 616/1(616/16, 616/17), 621/2(621/40, 621/41), 632/1(632/3, 632/4), 632/2(632/5, 632/6), 636/1(636/8, 636/9), 771/3(771/4, 771/5), 611/35, 612/17, 613/9
Informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
..................................................................................................................
33622067
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne