Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Stwierdzenie nabycia spadku

mazowieckie, Łochów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33622209
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
07-130 Łochów
Ulica
Sobieskiego
Email
k.skarbek@condominium.pl

Szczegóły

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Wydziale VII Cywilnym pod sygnaturą akt VII Ns 1339/16 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Gamdzyk przy udziale Skarbu Państwa Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Kozioł z domu Tewelunas, urodzonej dnia 20 marca 1906 roku w Warszawie, zmarłej dnia 17 stycznia 1980 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zawodowej 8 m.1. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, stanowiące działkę nr 652 położoną w Łochowie, powiat węgrowski, województwo mazowieckie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, wszystkich spadkobierców Janiny Kozioł oraz ich zstępnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne