Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33620179
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-926 Warszawa
Ulica
Nerudy 1
Osoba kontaktowa
CHOMICZÓWKA WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
WSBM "CHOMICZÓWKA"
01-926 Warszawa, ul. P. Nerudy 1
Ogłasza przetarg nieograniczony:
NA WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ ZGODNIE Z art. 62 ust. 1 pkt 2. PRAWA BUDOWLANEGO I KONTROLI INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZASOBACH WSBM "CHOMICZÓWKA", Z WYŁĄCZENIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SIWZ do nabycia w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 - wejście A po dokonaniu wpłaty kwoty 300,00 PLN, na konto nr 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003 i okazaniu potwierdzenia dowodu wpłaty.
Termin składania ofert do dnia 20.04.2017 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2017 r. o godz. 16.00.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest Pani Jolanta Matyla, tel. 22 669 78 14.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Nie wysyłamy Specyfikacji drogą listową oraz pocztą elektroniczną.
33620179
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne