Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623187
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 901/16 z wniosku Ewy Chudek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Ewy Chudek własności nieruchomości położonej w obrębie Marynin, gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 98, o powierzchni 0,99 ha. Według wpisu w ewidencji gruntów nieruchomość ta znajduje się w samoistnym posiadaniu Henryki Kosak, córki Bronisława.
Nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu Ewy Chudek.
W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali własność, gdyż Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33623187
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne