Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód II Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623194
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie II Ns 1142/16 z wniosku Joanny Zagraba z udziałem Tadeusza Napory, Krystyny Kowalczyk, Ryszarda Chmielewskiego, Ireny Ćwirta, Janiny Gajewskiej, Skarbu Państwa - Starosty Lubelskiego, Gminy Konopnica, Teresy Grzelak, Urszuli Paluch, Wojciecha Paluch, Alicji Gol o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 215 o powierzchni 0,03 ha, położonej w Kozubszczyźnie, gmina Konopnica: wzywa, aby zainteresowani w sprawie zgłosili swój udział w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.
33623194
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne