Ogłoszenie

Postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Roberta Latoszka.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623489
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Co 1209/16
POSTANOWIENIE
Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: SSR Mirosław Nowosad
po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. w Piasecznie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku "FAST FINANCE" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z udziałem dłużnika Robert Latoszek
o ustanowienie kuratora dla dłużnika postanowił:
ustanowić adw. Marcina Moj (ORA w Warszawie) kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Roberta Latoszek, ostatnio zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie, ul. J. Piłsudskiego 12B, występującego w sprawie Km 598/15 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Artura Chwalibogowskiego.
Uzasadnienie
Wierzyciel wniósł o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu. Wyjaśnił, iż w sprawie Km 598/15 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Artura Chwalibogowskiego nie był w stanie ustalić miejsca pobytu ww. dłużnika.
W toku postępowania ustalono, iż funkcji ww. kuratora podjął się adw. Marcin Moj. Mając na uwadze, iż zaistniały podstawy do ustanowienia kuratora dla ww. dłużnika, na podstawie art. 802 kpc orzeczono jak na wstępie.
33623489
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne