Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623720
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1722/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Anny Mierzwa o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Mierzwa, zmarłej 7 marca 2015 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałej w Górnie.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców po ww., aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33623720
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne