Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623746
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 83/16 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Apolonii Mroczkowskiej z domu Węglowskiej, córce Walentego Węglowskiego, zmarłej 31.12.1827 r., ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie,
- Tekli Przybylskiej z domu Węglowskiej, córce Walentego Węglowskiego, zmarłej 31.12.1827 r., ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie,
- Marcjannie Peczkowskiej z domu Węglowskiej, córce Walentego Węglowskiego, zmarłej 31.12.1827 r., ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie,
- Wojciechu Węglowskim, synu Walentego Węglowskiego, zmarłym 16.03.1835 r. w Rzeszowie.
W skład spadku wchodzi nieruchomość stanowiąca działkę nr 955/3 położoną w Rzeszowie-Śródmieściu, obręb 207, o powierzchni 0.0026 ha, (Bi) inne tereny zabudowane, powstałą ze zmiany oznaczenia pgr 1022/2, objętą księgą dawną Lwh 24, gm. Kat. Rzeszów.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33623746
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne