Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o nabycie spadku po Małgorzacie Marii Guzikowskiej

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623799
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySygnatura akt I Ns 980/16
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 980/16, toczy się postępowanie
z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddziału w Poznaniu
przy udziale Andrzeja Guzikowskiego, Marka Guzikowskiego, Marcina Guzikowskiego, Marty Guzikowskiej, małoletniego Adriana Guzikowskiego - działającego przez matkę Edytę Guzikowską, Mikołaja Guzikowskiego, Michała Guzikowskiego, Marzeny Guzikowskiej, małoletnich Filipa Guzikowskiego i Igora Guzikowskiego - działających przez matkę Beatę Guzikowską, Iwony Guzikowskiej oraz Gminy Miasta Poznań o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Marii Guzikowskiej, zmarłej dnia 5 marca 2015 r. w Puszczykowie, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu, pannie, bezdzietnej, nieznanego zawodu. W skład spadku wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego, położnego w Poznaniu na Osiedlu Rusa 135/34. W pozostałym zakresie skład spadku nie został ustalony. Sąd wzywa spadkobierców Małgorzaty Marii Guzikowskiej, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 980/16, w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Małgorzacie Marii Guzikowskiej - w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33623799
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne