Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Rączki.

świętokrzyskie, Włoszczowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623543
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
29-100 Włoszczowa
Ulica
Kusocińskiego 11
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WE WŁOSZCZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 3/17, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rączki, gm. Kluczewsko, powiat włoszczowski, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym: 607 o pow. 0.13 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KI1W/00004532/2 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Marianny Korpas, c. Jana, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego we Włoszczowie Wydział I Cywilny i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.
33623543
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne