Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Skarbu Państwa o złożenie do depozytu sądowego syg. akt II Ns 918/16

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623811
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-873 Warszawa
Ulica
Ogrodowa
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY MOKOTOWA II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział II Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 918/16 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z udziałem Iwony Bako o złożenie do depozytu.
Zgodnie z wydanym postanowieniem w dniu 3.08.2016 roku:
1. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 283 038,40 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści osiem złotych i 40/100 groszy) stanowiącej nadpłatę należną Iwonie Bako z tytułu wykonania planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 97 położonego w Warszawie przy ul. Dereniowej 13 zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II Co 1083/12 z tym zastrzeżeniem, że kwota ma być wypłacona Iwonie Bako po wykazaniu jej tożsamości;
2. orzec, że uczestnicy ponoszą koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
33623811
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne