Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33624260
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kosciuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 546/16 z wniosku Kazimiery Żelazowskiej z udziałem: Joanny Bystroń, Albina Żelazowskiego, Marii Łukasiewicz, Teodozji Pater, Jolanty Żelazowskiej, Teresy Prokop, Mirosławy Zięby, Krzysztofa Żelazowskiego, Haliny Żelazowskiej, Eleonory Kałczuga, Heleny Cieślik, Ireny Zielińskiej, Grażyny Ruszkowskiej, Kazimierza Ciecieląga, Sabiny Budzeń, Teodozji Gębora, Doroty Przygody, Roberta Kołodzieja, Andrzeja Jarominiaka, Ireny Jarominiak, Zofii Batog, Marii Kocjan, Małgorzaty Zaremba, Janiny Filipowskiej, Zbigniewa Żelazowskiego, Leszka Żelazowskiego, Jerzego Żelazowskiego, Teresy Żelazowskiej, Wioletty Żelazowskiej, Małgorzaty Żelazowskiej, Grzegorza Żelazowskiego, Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Bałtowskiej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 22 (Obr. 24, ark. 3) o pow. 0,0391 ha, przedstawioną na mapie sporządzonej przez geodetę uprawnionego Krzysztofa Sałatę, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 4 marca 2013 roku za numerem ewidencyjnym 011-6/2013 i przechowywaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, niemającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33624260
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne