Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33624136
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółySygn. akt I Ns 9/17
Ogłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 9/17 z wniosku Janusza Jarosława Dybca s. Czesława i Genowefy
o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Św., gmina Ostrowiec Św. powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 74/8 o powierzchni 0,0301 ha, dla której to nieruchomości Sąd
Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą Nr KI10/00010803/2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza spadkobierców współwłaścicieli nieruchomości: Zygmunta Happacha, Haliny Zawiszy i Wiesławy Myczki, aby w terminie 3 miesięcy
od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33624136
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne