Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa ulicy Stromej we Włocławku

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33624235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Zielony Rynek 11/13

SzczegółyUA.AB.6740.187.2017
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
Zgodnie z art. 11c oraz 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi, Prezydenta Miasta Włocławek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stromej we Włocławku, na terenie działek nr 11/1, 12/1, 1/14, 1/19, 2/5, 2/6, 5/11, 12/2, 1/13, 1/15*, 1/20*, 2/1*, 6/1*, 6/2*, 7* obręb Włocławek KM 10 we Włocławku.
* - działki podlegające podziałowi.
Akta sprawy można przeglądać w Urzędzie Miasta Włocławek - Wydziale Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania. Tam można również zgłaszać, do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie, ewentualne uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016r., poz. 23) obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jolanta Stańczak
Dyrektor Wydziału
Urbanistyki i Architektury
Architekt Miejski
Włocławek, dnia 11 kwietnia 2017r.
33624235
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne