Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33625353
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 1851/16 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Anny Sopel o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Ślimak, c. Jana Kwaśniak i Agnieszki Dejnaka, ur. 7.10.1919 r. w Hucisku Nienadowskim, zmarłej w dniu 26.02.2004 r. w Śliwnicy, ostatnio stale zamieszkałej w Śliwnicy, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie. W skład spadku wchodzi udział w gospodarstwie rolnym położonym w Śliwnicy.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności dzieci spadkodawcy i ich dzieci, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33625353
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne