Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33625360
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia

SzczegółySygn. akt XI Ns 1197/16
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Gminy Tyczyn o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1304 o powierzchni 0,25 ha, położonej w Matysówce, gminie Tyczyn, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim.
Działka ewidencyjna nr 1304 położona w Matysówce powstała z pgr 484/1, 484/2 i 484/3 powstałych w wyniku podziału pgr 484 objętej nieznanym lwh gm. kat. Matysówka z uwagi na zniszczony spis parcelowy.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33625360
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne