Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33625506
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. I Ns 1032/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.831,00 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści jeden złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie 1 Dzików m. Tarnobrzeg oznaczoną jako działka nr 71/1 o powierzchni 0,0218 ha; ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 czerwca 2016 r. nr N.III-7570.1.1284.2015 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych
z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które wykażą, iż na dzień 14.01.2015 r. przysługiwało im prawo własności do przedmiotowej działki.
33625506
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne