Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33625539
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej
pod sygn. I Ns 592/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do sądowego depozytu kwoty
34 273,00 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100 groszy)
z tytułu odszkodowania za nabyte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa nieruchomości oznaczone jako działki nr 645 o pow. 0,16 ha oraz nr 649/1 o pow. 0,0094 ha, położone
w miejscowości Racławówka gm. Boguchwała, które przeszły na własność Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2015 roku znak N - III.7570.1.293.2015 z zaznaczeniem, że depozyt może być wydany osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do ww. nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa na ich wniosek, pod warunkiem przedłożenia prawomocnego dokumentu potwierdzającego to prawo.
33625539
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne