Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do odebrania depozytu

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

Szczegóły"Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny wzywa osoby uprawnione do
odebrania z depozytu sądowego kwoty 10.396,00 zł tytułem odszkodowania
za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności
nieruchomości położonej w obrębie Piekoszów, gm. Piekoszów oznaczonej
jako działka nr 687/1 o pow. 0,0200 ha, która to należność ma być
wypłacona osobie lub osobom, którzy udokumentują swoje prawo własności
do tej nieruchomości przysługujące na dzień 20 lutego 2012 r., tj. dzień
ostateczności decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z
dnia 2 czerwca 2011 r. znak IG.III.7047-23/10 - na ich wniosek, złożonej
do depozytu sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w
Kielcach z dnia 7 czerwca 2016 roku wydanego w sprawie VIII Ns 226/16. W
celu odebrania depozytu należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w
Kielcach Wydziału VIII Cywilnego. Jednocześnie poucza się, że w razie
nie odebrania depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego
wezwania Sąd z urzędu przeprowadzi postępowanie w przedmiocie likwidacji
depozytu i orzeknie o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.";
33626161
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne