Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626171
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

Szczegóły "W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa pod sygn. akt VIII Ns
1716/16 z wniosku Doroty Zięby o stwierdzenie nabycia przez Dorotę Ziębę
przez zasiedzenie z dniem 14 sierpnia 2016 roku własności nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 466, 479 i 622
obręb 19 Rakówka położonych w powiecie kieleckim, jednostka ewidencyjna
Raków o łącznej powierzchni 2,1000 ha, nie posiadającej założonej księgi
wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych
w szczególności następców prawnych Józefa Strzeleckiego, aby w terminie
trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w
Kielcach VIII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do powyższej
nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi jej zasiedzenie,
jeżeli zostanie ono udowodnione."
33626171
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne