Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626337
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 17/16 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Szacoń o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Bronisławie Osińskim zmarłym w dniu 6 lipca 1970 r. w Anglii, ostatnio stale zamieszkałym w Anglii. W skład spadku wchodzi współwłasność w nieruchomości położonej w Przemyślu,
- Annie Urszuli Osińskiej c. Michała i Natalii, zmarłej w dniu 9 września 1985 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałej w Przemyślu, pow. przemyski, woj. podkarpackie. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Przemyślu.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności dzieci spadkodawcy i ich dzieci, rodzeństwo, aby w ciągu sześciu miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33626337
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne