Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626054
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 149/15/K toczy się postępowanie z wniosku Józefa Jędrysa z udziałem PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Skarbu Państwa repr. przez Prezydenta Miasta Krakowa, Anny Kędzierskiej, Teresy Rusin, Ireny Skalna, Emilii Setkowicz, Haliny Sroki, Ryszarda Setkowicza, Mieczysława Jędrysa, Zofii Buczek, Bogdana Wolskiego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, a to działki ewidencyjnej nr 31 o pow. 0,2431 ha, obręb 53, j. ew. Krowodrza położonej w Krakowie, która aktualnie stanowi działkę ewidencyjną 31/1 o pow. 0,0120 ha oraz 31/2 o pow. 0,2300 ha oraz działki ewidencyjnej nr 135 o pow. 0,1335 ha obręb 53 j. ew. Krowodrza, dla których brak urządzonej księgi wieczystej.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33626054
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne