Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626060
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygn. akt: I Ns 365/16/K toczy się postępowanie z wniosku Barbary Woźniak i Włodzimierza Woźniaka z udziałem Janiny Guz, Marty Żbik, Jolanty Pieczyrak, Mariana Łabuzek, Stanisławy Surowiec, Józefa Chodackiego, Danuty Nowakowskiej, Felicji Nowak, Krystyny Żbik, Jadwigi Surowiec, Edwarda Dudka, Bernadetty Flak, Jarosława Dudka, Barbary Kuc, Stanisława Lewickiego, Józefa Lewickiego, Jacka Rejdycha, Stefanii Lewickiej, Haliny Lewickiej, Jerzego Lewickiego, Felicji Lewickiej, Krystyny Dorynek, Kazimierza Lewickiego, Marii Godyń, Józefa Nowaka, Agaty Nowak, Stanisława Nowaka, Andrzeja Nowaka, Andrzeja Siemek, Janiny Karnas, Stanisławy Żbik, Roberta Siemek, Stanisława Siemek, Adama Siemek, Anny Nowak, Ewy Odrzywołek, Adama Kozioł, Stanisławy Drżał, Marii Godzic, Alfredy Siemek, Zofii Wójcik, Anny Dura, Celiny Siemek, Jolanty Dudek, Andrzeja Wójcika, Natalii Łabuzek, Stanisława Łabuzek, Wiesława Łabuzek, Krystyny Łabuzek, Anety Szmaglińskiej, Wojciecha Łabuzek, Teodory Smółki, Wandy Motyl, Marii Grochal, Stanisławy Mitki, Janiny Rozmus, Janiny Żbik, Andrzeja Łabuzek, Janiny Krawczyk, Ireny Wójcik, Ewy Garlej, Zdzisława Gregorczyka, Janiny Wójcik, Władysława Wójcika i Kamila Woźniaka o stwierdzenie nabycia z dniem 21 stycznia 2004 r. własności nieruchomości składającej się z parcel gruntowych położonych w Filipowicach gmina Krzeszowice, tj.
- pgr. l.kat. 2010/14 o powierzchni 0,0315 ha,
- pgr. l.kat. 2010/19 o powierzchni 0,0245 ha, powstałej z podziału pgr l.kat. 2010/4 na pgr. l.kat. 2010/18, pgr. l.kat. 2010/19,
- pgr. l.kat. 1998/26 o powierzchni 0,0215 ha powstałej z podziału pgr. l.kat. 1998/5 na pgr. l.kat. 1998/24, 1998/25, 1998/26, 1998/27 i 1998/28,
wszystkich objętych lwh 283 Filipowice.
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych, po każdorazowych współwłaścicielach ciała hipotecznego objętego zaginionym Lwh 966 Filipowice, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, albowiem jeśli nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane.
33626060
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne