Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Ropczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626453
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-100 Ropczyce
Ulica
Słowackiego 7

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach I Wydziałem Cywilnym z wniosku Beaty Czesławy Majchrowicz i Krzysztofa Adama Majchrowicz pod sygn. akt I Ns 178/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału 4/32 części w nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 1157 o pow. 2,64 ha (grunty orne), nr 1158/1 o pow. 0,05 ha (pastwiska trwałe), nr 1158/3 o pow. 0,93 ha (użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe), nr 1461/1 o pow. 0,01 ha (grunty orne), nr 1461/3 o pow. 0,05 ha (łąki trwałe), położonej w Nawsiu, gm. Wielopole Skrzyńskie, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, woj. podkarpackiego.
Na działce nr 1158/3 znajdują się dom, stodoła ze stajnią i sad.
Nieruchomość powyższa objęta jest księgą wieczystą KW nr RZ1R/00036893/7, w której jako współwłaściciele ujawnieni są: Krzysztof Majchrowicz s. Maksymiliana i Czesławy w 28/32 częściach, Anna Chmiel c. Tadeusza i Anieli w 1/32 części, Wiktoria Święch c. Jana i Anny w 2/32 częściach, Józef Chmiel s. Heleny w 1/32 części.
Wnioskodawcy Beata Czesława Majchrowicz i Krzysztof Adam Majchrowicz wnieśli o stwierdzenie, że nabyli oni przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2004 r. udział 4/32 części w prawie własności wyżej opisanej nieruchomości w miejsce Anny Chmiel, Wiktorii Święch, Józefa Chmiel ujawnionych w księdze wieczystej KW nr RZ1R/00036893/7.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców po Annie Chmiel, Wiktorii Święch, Józefie Chmielu, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Ropczycach (39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 7, woj. podkarpackie) i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku ich udział w postępowaniu zostanie pominięty, a Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33626453
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne