Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Ostrowiec swiętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626556
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1568/15 z wniosku Bożeny Skrzypczak, z udziałem Wojciecha Galuby, Grzegorza Dzika, Macieja Skiby, Teresy Haby, Agnieszki Perit, Janiny Mazur, Doroty Maciąg i Józefy Mielnickiej, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Bukowiu, gmina Kunów, działek gruntu o łącznej powierzchni 2,6100 ha, oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 125, 313 i 375, niemającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów, przez współposiadaczy samoistnych - małżonków: Zbigniewa Skibę, syna Jana i Marianny oraz Barbarę Dzik, córkę Pawła i Bronisławy.
Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców Marianny Kozieł i Heleny Dumanowskiej, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33626556
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne