Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626937
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 925/16 z wniosku Marzeny Marii Cypryś toczy się postępowanie o stwierdzenie, że Jadwiga Ludwika Cypryś, zmarła dnia 14 grudnia 2014 r. w Krośnie, nabyła przez zasiedzenie udział ? części w prawie własności nieruchomości położonej w Krośnie stanowiącej działki nr 2348 i 2365 objętej KW nr KS1 K/00048010/4 oraz prawie własności nieruchomości położonej w Krośnie stanowiącej działkę nr 2364 objętej Lwh 1134; Sąd Rejonowy w Krośnie wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Stefana Mazurkiewicza, s. Teodora, ur. 23 marca 1903 r. w Dolinie, któremu nadano prawo dziecka ślubnego Jana Mazurkiewicza, aby w ciągu trzech miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu, a zasiedzenie zostanie stwierdzone, o ile będzie udowodnione.
33626937
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne