Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626963
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku Marii Pyrcz, sygn. akt I Ns 445/16, o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Nehrybce, woj. Podkarpackie, o numerze 396/2 o pow. 0,98 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00065449/2, w której ujawniono jako właścicielkę Mariannę Hrycaj, c. Jana, wpisaną w niniejszej księdze jako Maria Droń.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, w szczególności następców prawnych właścicielki, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia zgłosili się w tut. sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie wykazane.
33626963
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne