Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej w miejscowości Włoszczowa.

świętokrzyskie, Włoszczowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33627002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
29-100 Włoszczowa
Ulica
Kusocińskiego 11
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WE WŁOSZCZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym we Włoszczowie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 153/16, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszczowa, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym: 1606/2 o pow. 0.1321 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, obecnie będąca we władaniu Julii Krystyny Marcinkowskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego we Włoszczowie I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.
33627002
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne