Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości w Krościenku.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33627005
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny z wniosku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem sygn. akt INs 1194/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości obejmującej działki ewid. 69/1, 10619, 10620, 360/5, 361/1, 362/3, 364/1, 365/4, 366/4, 367/2, 368/1, 368/2, 368/3, 369, 10478/8 o powierzchni 0.7133 ha, położonych w Krościenku nad Dunajcem.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następcę prawnego Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Szczawnica-Krościenko, aby w terminie trzech miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i wykazali swoją własność nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi prawo własności na rzecz wnioskodawcy, jeżeli zostanie udowodnione.
33627005
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne