Ogłoszenie

Informacja o sporządzeniu listy wierzytelności.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33627308
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 34

SzczegółySędzia-Komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 6 kwietnia 2017r. złożona do akt przez syndyka KOBEX GROUP sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 10/15) kolejna uzupełniająca lista wierzytelności. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym służy w terminie 14 dni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze
33627308
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne