Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33627295
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 27/17 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Żołnierowicz z udziałem Tadeusza Śliwy i innych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnych położonych w Sędziejowicach gmina Chmielnik oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów jako działka: nr 273 o pow. 2,23 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym właścicieli nieruchomości, posiadaczy ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swoje prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33627295
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne