Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do odbioru depozytu

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33627355
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
Odrowąża 5

SzczegółySąd Rejonowy w Końskich I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 231/17 zezwolił Gminie Radoszyce na złożenie do depozytu sądowego kwoty 421,67 (czterysta dwadzieścia jeden 67/100) złotych z tytułu odszkodowania za przeniesienie na rzecz Gminy Radoszyce udziału w 1/6 części prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Radoszyce, oznaczonej jako działka numer 5000/2 o powierzchni 0,0811 ha, w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego numer 17/2016, znak IN.II.7840.3.22.2015 z dnia 29 lutego 2016 roku o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i zagospodarowania terenów wokół zbiornika w miejscowości Radoszyce", z zastrzeżeniem, że depozyt jak wyżej może być wydany osobie będącej następcą prawnym Kazimierza Franciszka Gorzelak, syna Jana i Antoniny, ostatnio zamieszkałego w Radoszycach, ulica Leśna 13. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
33627355
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne