Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Czerniewice, gmina Choceń

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33628553
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wnioskodawca: Henryk Czajkowski - Sąd Rejonowy we Włocławku
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 1585/16 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Czajkowskiego z udziałem Elżbiety Zbonikowskiej, Ewy Trębickiej, Grażyny Szczepaniak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości o powierzchni 0.0271 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działki numer 165, 166, położonej w miejscowości Czerniewice (uprzednio Pustki Choceńskie), gmina Choceń, województwo kujawsko-pomorskie, dla której nie można stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33628553
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne