Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33636260
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kosciuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1108/15 z wniosku Janiny Dąbrowskiej o zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem 545, o powierzchni 0,0292 ha, położonej w Szewnie, gmina Bodzechów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Janiny Dąbrowskiej, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33636260
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne