Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33636275
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa pod sygn. akt VIII
1565/15 z wniosku Heleny Stańczak i Waleriana Stańczak o stwierdzenie
nabycia przez Helenę Stańczak i Waleriana Stańczak na zasadzie
małżeńskiej wspólności ustawowej przez zasiedzenie z dniem 5
października 2005 roku własności nieruchomości składającej się z działek
ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0017)
numerami 1071/3 o powierzchni 0,0043 ha i 1071/4 opow. 0,0022 ha
położonych w Kielcach przy ulicy Jasieńskiego przedstawionych na mapie
sporządzonej przez geodetę uprawnionego Kazimierza Czyża z dnia 3
kwietnia 2014 roku przyjętej do państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego przez Prezydenta Miasta Kielce dnia 17 kwietnia 2014
roku za numerem P.2661.2014.738. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,
aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny i udowodnili swoje prawa do
powyższej nieruchomości , gdyż w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi
zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione
33636275
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne