Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33636290
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 153/17 z wniosku Zbigniewa Kobyłeckiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 4 listopada 1971 roku własności nieruchomości położonej w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej działkę gruntu nr 195 powierzchni 0,80 ha, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani nie został założony zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się, własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33636290
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne