Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33636293
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 940/16 z wniosku Genowefy Szyszkowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę gruntu nr 39 o powierzchni 0,0239 ha, dla której to nieruchomości jest założony zbiór dokumentów ZD 6322 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33636293
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne