Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Puławach I Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33636484
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 116/13 z wniosku Edyty Elżbiety Grzejdy z udziałem Piotra Cegieły, Sławomira Wydry, Stefana Siwka, Janusza Antoniaka, Wojciecha Antoniaka, Kazimierza Kosidło, Tadeusza Antoniaka, Kazimierza Antoniaka, Bożeny Cegieła, Grażyny Lenartowicz, Marii Antoniak, Grażyny Dąbrowskiej, Ireny Kosidło, Haliny Lisowskiej, Beaty Mysiak, Krystyny Sikory, Danuty Szczotki, Joanny Wojciechowskiej o ustanowienie służebności drogi koniecznej do nieruchomości - działki nr 83 położonej w Wólce Profeckiej, stanowiącej własność Edyty Elżbiety Grzejdy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności właścicieli nieruchomości - działki nr 70 o pow. 0,0298 ha, położonej w Wólce Profeckiej ul. Zarzecze 27A, znajdującej się w użytkowaniu Stefana Siwka lub ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszeń zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do ww. nieruchomości. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd może dokonać obciążenia ww. nieruchomości służebnością drogi koniecznej, jeżeli wniosek o jej ustanowienie zostanie udowodniony.
33636484
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne