Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33636840
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa sygn. akt VIII Ns
1986/15 z wniosku Renaty Zapały o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie
Woźniak z domu Niewadził córce Józefa i Walerii, zmarłej w dniu
25.07.2015 r. w Kielcach, ostatnio stale zamieszkałej w Kielcach przy
ul. Dolomitowej 3/53. Wzywa się spadkobierców zmarłej Wandy Woźniak z
domu Niewadził, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia
zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym
wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33636840
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne