Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni " Transportowiec " w Solcu Kujawskim

kujawsko-pomorskie, Solec kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33637103
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Żwirki i Wigury 1

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 96 ust. 2 ppkt.11 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Transportowiec" w Solcu Kujawskim zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie odbędzie się:
I część dnia 19.06.2017r (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie SM "Transportowiec" ul. Żwirki i Wigury 1 w Solcu Kujawskim dla członków zamieszkałych w budynkach przy ul.:
Żwirki i Wigury 2,3,14,16
Boh. Września 15
H. Sawickiej 10
H. Sienkiewicza 2
23 Stycznia 26,26a
Boh. Września 4a,7
H. Sawickiej 3a,5a,8b
Dworcowa 13a
23 Stycznia 17a,17b
II część dnia 20.06.2017r (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie SM "Transportowiec" ul. Żwirki i Wigury 1 w Solcu Kujawskim dla członków zamieszkałych w budynkach przy ul.:
Bydgoska 33a, 29a, 31, 35a, 27a, 27, 33, 35, 29
Członkowie oczekujący
III część dnia 21.06.2017r (środa) o godz. 17.00 w siedzibie SM "Transportowiec" ul. Żwirki i Wigury 1 w Solcu Kujawskim dla członków zamieszkałych w budynkach przy ul.:
Toruńska 50, 50a, 50b, 50c, 50e, 50f, 50g,
52, 52a, 52b, 52c, 52d, 54a, 50d
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
- Przewodniczącego,
- Sekretarza,
3. Przyjęcie porządku obrad WZCZ
4.Wybór komisji :
- komisji mandatowo-skrutacyjnej
- komisji wyborczej uchwał i wniosków,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego WZCZ z dni od 14.06.2016r do 16.06.2016r.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2016r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016r.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni z rachunkiem wyników za 2016r.
9. Dyskusja nad pkt. 6-8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM w 2016r.
b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016r
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.
12. Podjęcie Uchwały zgodnie z art. 21 prawa spółdzielczego w sprawie zwrotu udziałów członkom w związku z ustaniem członkostwa w Spółdzielni w 2016r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zasilenia funduszu zasobowego udziałami nie podjętymi przez byłych członków do dnia 31.12.2011r.
14. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
15.Wybór delegata i zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.
16.Rozpatrzenie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SM "Transportowiec"
w Solcu Kujawskim
33637103
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne