Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33637686
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 221/17 z wniosku Marka Prokop o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 4 listopada 1971 roku własności nieruchomości położonej w miejscowości Sarnówek Duży, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę gruntu nr 633 o powierzchni 1,21 ha, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani nie został założony zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33637686
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne